Účastnícky poplatok

Registrácia a platba do 14.2.2020
Členovia SHS & PSPK SKS 50,- EUR
Nečlenovia SHS & PSPK SKS 80,- EUR
Sestry – členky SHS a PSPK SKS, SKSaPA 30,- EUR
Sestry – nečlenky SHS a PSPK SKS, SKSaPA 50,- EUR
Študenti lekárskych fakúlt 0,- EUR
Prednášatelia 0,- EUR
Registrácia s platbou po 15. 2. 2020
Členovia SHS & PSPK SKS 70,- EUR
Nečlenovia SHS & PSPK SKS 100,- EUR
Sestry – členky SHS a PSPK SKS, SKSaPA 50,- EUR
Sestry – nečlenky SHS a PSPK SKS, SKSaPA 70,- EUR
Študenti lekárskych fakúlt 0,- EUR
Prednášatelia 0,- EUR
* Ceny sú uvedené s DPH
Spôsob platby
1. Online platba kartou
hneď po odoslaní prihlášky budete presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu VÚB eCard, kde uhradíte poplatok online svojou platobnou kartou.

2. Bankovým prevodom
IBAN SK86 1100 0000 0029 4602 8927
SWIFT TATRSKBX
Variabilný symbol 12142020
Špecifický symbol číslo v komore
Správa pre príjemcu meno a priezvisko účastníka

V prípade záujmu o vystavenie faktúry kontaktujte prosím Ing. Gálisovú z FARMI-PROFI na adresu galisova@farmi-profi.sk (do správy prosím uveďte uhradenú sumu a všetky povinné fakturačné údaje). Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 3 pracovných dní po uskutočnení platby.
Prihlasovací formulár
Vyplňte prosím všetky povinné údaje vo formulári.
Osobné údaje
Údaje o pracovisku
Typ poplatku


Spôsob platby

Platobné údaje k bankovému prevodu vám doručíme ihneď po odoslaní prihlášky.
Ihneď po odoslaní prihlášky budete presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu VÚB eCard, kde uhradíte poplatok online svojou platobnou kartou.

ODOSLAŤ PRIHLÁŠKUOdoslaním tejto prihlášky udeľujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov výlučne na organizačné účely súvisiace s XXXV. Kongresom Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a Konferenciou PS preventívnej kardiológie SKS.